40. Kotnikovi dnevi 2019

IZOBRAŽEVANJE S PODROČJA MOČNOSTNE ELEKTROTEHNIKE IN
SODOBNIH ELEKTRIČNIH INŠTALACIJ

 NAMEN

Izobraževanje s področja močnostne elektrotehnike in sodobnih električnih inštalacij, 40. KOTNIKOVI DNEVI, je namenjeno strokovnjakom elektro-energetike s področja vzdrževanja, projektiranja, nadzora investicijske dejavnosti, predavateljem strokovnih šol in zainteresirani javnosti.

Vsem udeležencem, ki so pooblaščeni inženirji in aktivni člani Inženirske zbornice Slovenije (IZS), bo organizator usposabljanja uredil dodelitev kreditnih točk. Udeleženci bodo prejeli štiri (4) točke iz izbirnih vsebin, za usposabljanje v smislu Splošnega akta o stalnem poklicnem usposabljanju pooblaščenih inženirjev . Seznam in potrdilo udeležbe aktivnih in pasivnih pooblaščenih inženirjev na usposabljanju, bo organizator dostavil IZS.

Letos bomo predstavili novosti vključevanja alternativnih virov v elektroenergetske sisteme električne energije, nove standarde SIST na področju električnih instalacij in njihovo uporabo v praksi, problematiko, izkušnje, pomanjkljivosti pri uporabi obstoječih veljavnih standardov, in novosti s področja električnih instalacij,  uporaba led razsvetljave v industriji.

V avli hotela bo prikaz proizvodnih programov s področja električnih inštalacij, merilnih inštrumentov in opreme za elektroenergetske naprave.

STROKOVNA PRIPRAVA

mag. Marjan ZORMAN, univ. dipl. inž. el.   GSM:051 627 266

KOTIZACIJA

Kotizacija znaša 220,00 EUR + 22 % DDV na udeleženca,  za izvedbo izobraževanja in gradivo. Znesek nakažite na naš transakcijski račun. Račun prejmete po izvedenem izobraževanju
Zbornik povzetkov in dostop do referatov na spletu prejmejo udeleženci na izobraževanju.

 PRIJAVE

Po pošti: ELEKTROTEHNIŠKO DRUŠTVO MARIBOR
Glavni trg 17b, 2000 Maribor
po faksu:  059 121 871

crnapuscica OBRAZCI ZA PRIJAVO IN ELEKTRONSKA PRIJAVNICA
crnapuscica URNIK
crnapuscica POVZETKI REFERATOV 2018
crnapuscica RAZSTAVLJAVCI

ORGANIZATOR

ELEKTROTEHNIŠKO DRUŠTVO MARIBOR
Glavni trg 17b, 2000 Maribor
Identifikacijska številka: SI31299245
Davčni zavezanec: DA
TTR: SI 56  0417 3000 0733 805 – Nova KBM

Utrinki posvetovanja 2018

foto: Gero Angleitner