41. Kotnikovi dnevi 2020

IZOBRAŽEVANJE S PODROČJA MOČNOSTNE ELEKTROTEHNIKE IN
SODOBNIH ELEKTRIČNIH INŠTALACIJ

Zaradi znanih dogodkov v zvezi s korona virusom in prepovedjo prireditev z več kot sto ljudmi v zaprtih prostorih, so 41. Kotnikovi dnevi 26. in 27.03.2020 preloženi na jesenski termin 01. in 02.10.2020. Vašo prijavo bomo obdržali v evidenci ter vas pred pričetkom obvestili in prosili za potrditev prijave. Prijavljenim, ki so že plačali kotizacijo, bomo to vrnili.

NAMEN

Izobraževanje s področja močnostne elektrotehnike in sodobnih električnih inštalacij, 41. KOTNIKOVI DNEVI, je namenjeno strokovnjakom elektro-energetike s področja vzdrževanja, projektiranja, nadzora investicijske dejavnosti, predavateljem strokovnih šol in zainteresirani javnosti.

Pooblaščeni in nadzorni inženirji za udeležbo na posvetovanju pridobijo 5 kreditnih točk iz izbirnih vsebin skladno s Splošnim aktom o stalnem poklicnem usposabljanju pooblaščenih inženirjev. Seznam in potrdilo udeležbe aktivnih in pasivnih pooblaščenih inženirjev na usposabljanju, bo organizator dostavil IZS.

Letos bomo predstavili novosti vključevanja alternativnih virov v elektroenergetske sisteme električne energije, nove standarde SIST na področju električnih instalacij in njihovo uporabo v praksi, problematiko, izkušnje, pomanjkljivosti pri uporabi obstoječih veljavnih standardov, in novosti s področja električnih instalacij,  uporaba led razsvetljave v industriji.

V avli hotela bo prikaz proizvodnih programov s področja električnih inštalacij, merilnih inštrumentov in opreme za elektroenergetske naprave.

STROKOVNA PRIPRAVA

mag. Marjan ZORMAN, univ. dipl. inž. el.   GSM:051 627 266

KOTIZACIJA

Kotizacija znaša 250,00 EUR + 22 % DDV na udeleženca,  za izvedbo izobraževanja in gradivo. 

ORGANIZATOR

ELEKTROTEHNIŠKO DRUŠTVO MARIBOR

Glavni trg 17b, 2000 Maribor
Identifikacijska številka: SI31299245
Davčni zavezanec: DA
TTR: SI 56  0417 3000 0733 805 – Nova KBM

Utrinki posvetovanja 2019

foto: Gero Angleitner