Urnik 2019

ČETRTEK, 28. 3. 2019

začetek posvetovanja 9.30

UVOD
mag. Rudi Zorko

10.00 – 12.30  PREDSTAVITEV REFERATOV

Poročilo za leto 2018 in plan dela EZS v letu 2019

1. Jože Unk , Katarina Seliger

Prevajanje standardov in uporaba EZS Glosarja kot pripomočka pri prevajanju elektrotehniških besedil

2. Ervin Seršen

Neaktivnost elektrotehniške stroke na področju električnih inštalacij  

11.00 – 11.15  ODMOR ZA KAVO    

3. Marko Kotnik

Zgode in nezgode pri izvajanju električnih  inštalacij

4. mag. Darko Koritnik

Selektivnost pretokovnih zaščit v električnih inštalacijah

5. mag. Dejan Matvoz

Priključevanje elektrarn z zahtevami RfG

12.30 – 13.30 kosilo

13.30 – 16.00  PREDSTAVITEV REFERATOV

6. mag. Mitja Koprivšek

Nove stikalne rešitve v baterijskih hranilnikih električne energije

7. mag. Bogomil Jelenc

Četrta industrijska revolucija v energetiki, masivni podatki in umetna inteligenca (Big Data & Artificial Intelligence)

8. mag. Miran Horvat

Meritve NN/SN kablov z merilnim vozilom

9. mag. Andrej Orgulan

Fliker in stroboskopski pojav pri uporabi LED svetilk v notranji razsvetljavi

 10. mag. Drago Pavlič

Novosti in spremembe pri prenovi pravilnika in tehnične smernice za nizkonapetostne inštalacije

9.00—16.00  PRIKAZ PROIZVODNEGA PROGRAMA

V avli hotela bo prikaz proizvodnih programov s področja električnih inštalacij, merilnih inštrumentov in opreme za elektroenergetske naprave.

 Zaključek 16.00