Urnik posvetovanja

ČETRTEK, 26. 3. 2020

  • začetek posvetovanja
  • 10.00 – 13.00  Predstavitev referatov

mag.  Rudi  Zorko
Poročilo EZS in delo na predpisih
1. Jože J. Unk
Tehniška terminologija – novi   pojmi
2. mag. Dejan Matvoz, dr. Miloš Maksić
Presoja harmonskih motenj uporabnika omrežja  in praktična primera iz SN in NN omrežja

11.30 – 11.45 Odmor

3. mag. Mitja Koprivšek
NV varovalka z merilno funkcijo: “Smart Fuse”
4. Jernej Brodej, Matjaž Šišernik
Primerjava različnih sistemov brezprekinitvenega napajanja RTP-jev

13.00 – 15.15 kosilo

  • 15.15 – 18.00 Predstavitev referatov

5. Marko Kotnik
Kako izdelati najboljši nizkonapetostni razdelilnik?
6. Ervin Seršen
Energijska učinkovitost električne inštalacije (SIST HD 60364-8-1)

16.15 – 16.30 Odmor

7. Matija Strehar
Obločni detektor – AFDD
8. Matjaž Miklavčič
Osnutek SONDSEE – Priključevanje uporabnikov sistema in priključne sheme

PETEK, 27. 3. 2020

09.30 – 13.00 Predstavitev referatov

9. Gregor Kušar
Novosti TSG-1-001:2019 s poudarkom na električnih instalacijah
(kabli, rezervno napajanje, AJP)
10. Ana Lovrenčič, dr. Viktor Lovrenčič,Gregor Štern, Primož Vintar Varovanje električarjev pred električnim oblokom – ocena tveganja v distribucijski in industrijski transformatorski postaji
11. mag. Darko Koritnik, dr. Jože Pihler
Visokonapetostne varovalke in njihova uporaba

10.45 – 11.00 Odmor

12. mag. Bogomil Jelenc
Rezultati razvojno demonstracijskega projekta NEDO
13. dr. Janez Ribič, Janez Podlipnik, dr. Jože Pihler
Izbira zaščite pred delovanjem strele
14. mag. Miran Horvat
(Ne)uporaba prenosnih ozemljitev iz vidika(ne)varnosti: prikaz na praktičnih primerih

13.00  Zaključek posvetovanja