Urnik posvetovanja

PETEK, 24. 3. 2023

09.30 začetek posvetovanja
10.00 – 13.00  Predstavitev referatov

1.mag.  Rudi  Zorko
Poročilo EZS in delo na predpisih

2. Jože J. Unk
Tehniška terminologija – novi   pojmi

3. mag. Dejan Matvoz, dr. Miloš Maksić
Presoja harmonskih motenj uporabnika omrežja  in praktični primeri iz SN in NN omrežja

11.30 – 11.45 Odmor

4. mag. Mitja Koprivšek
Pametna NV varovalka

5. Marko Kotnik
Kako izdelati najboljši nizkonapetostni razdelilnik?

13.00 – 15.15 kosilo
15.15 – 18.00 Predstavitev referatov

6. Ervin Seršen
Energijska učinkovitost električne inštalacije (SIST HD 60364-8-1)

7. Matija Strehar
Obločni detektor – AFDD

16.15 – 16.30 Odmor

8. Matjaž Miklavčič
Spremembe SONDSEE

5. Ana Lovrenčič, dr. Viktor Lovrenčič, Gregor Štern, Primož Vintar
Varovanje električarjev pred električnim oblokom
– ocena tveganja v distribucijski in industrijski transformatorski postaji

18.00  Zaključek posvetovanja