Zbor članov 2024

 

 Zbor članov Elektrotehniškega društva Maribor, je potekal v sredo 21. februarja 2024

v upravni zgradbi Dravskih elektrarn Maribor.

 1. Odprtje zbora članov
 2. Izvolitev delovnega predsedstva
 3. Strokovno predavanje mag. Darko Koritnika: O Geoelektričnem sondiranju zemlje
 4. Imenovanje organov zbora:
 • verifikacijske komisije
 • zapisnikarja
 • dveh overiteljev zapisnika
 1. Poročila:
 • verifikacijske komisije
 • predsednika
 • blagajnika
 • častnega razsodišča
 • inventurne komisije
 • nadzornega odbora
 1. Razprava o poročilih
 2. Program dela
 3. Finančni načrt
 4. Razno

 

 

                                                    Utrinki iz zbora 2024

foto:Gero Angleitner