Zbor članov 2018

Zbor članov Elektrotehniškega društva Maribor, je potekal v
sredo 21. februarja 2018
v upravni zgradbi Dravskih elektrarn Maribor, Obrežna cesta 170

 

DNEVNI RED:

1. Odprtje  zbora članov ED
2. Izvolitev delovnega  predsedstva
3. Strokovno predavanje
4. Imenovanje in volitve organov zbora
–            verifikacijske komisije
–            zapisnikarja
–            dveh overiteljev zapisnika
–            volilne komisije
5. Poročila
–            verifikacijske komisije
–            predsednika
–            blagajnika
–            častnega razsodišča
–            inventurne komisije
–            nadzornega odbora
6. Razprava o poročilih 
7. Program dela za leto 2018
8. Finančni načrt za leto 2018
9. Razno

Po zboru smo  nadaljevali druženje ob prigrizku.

 

Utrinki iz zbora 2018

foto:Gero Angleitner