Zbor članov 2019

V A B I L O

Vabimo Vas na zbor članov Elektrotehniškega društva Maribor, ki bo v

sredo 27. februarja 2019

 v upravni zgradbi Dravskih elektrarn Maribor, Obrežna cesta 170  s pričetkom ob 16 00 uri

(parkiranje zagotovljeno)

  1. Odprtje zbora članov
  2. Izvolitev delovnega predsedstva
  3. Strokovno predavanje
  4. Imenovanje organov zbora:

    -verifikacijske komisije

    -zapisnikarja

    -dveh overiteljev zapisnika

  1. Poročila:

-verifikacijske komisije

-predsednika

-blagajnika

-častnega razsodišča

-inventurne komisije

-nadzornega odbora

  1. Razprava o poročilih
  2. Program dela
  3. Finančni načrt
  4. Razno

Prosimo, da svojo udeležbo potrdite najkasneje do vključno 25.02.2019 g. Dragu Černogi na tel. 059 121 870 ali 040 836 961 vsak delavnik med 08 30  in 12 00 uro.

Po zboru bomo nadaljevali druženje ob prigrizku.

Prosimo za sigurno potrditev, zaradi naročila hrane.

Lep pozdrav!                                                                                                            Predsednik ED Maribor

 mag. Gerhard Angleitner

Utrinki iz zbora 2018

foto:Gero Angleitner