Zbor članov 2023

 

Volilni zbor članov Elektrotehniškega društva Maribor je potekal
V sredo 22. februarja 2023 v upravni zgradbi Dravskih elektrarn
Maribor, Obrežna cesta 170  s pričetkom ob 16 00 ur

POTEKAL JE PO NASLEDNJEM DNEVNEM REDU:

Odprtje volilnega zbora članov ED

 1. Izvolitev delovnega predsedstva (predsednik in dva člana)
 2. Strokovno predavanje
 3. Imenovanje in volitve organov zbora
 • verifikacijske komisije
 • zapisnikarja
 • dveh overiteljev zapisnika
 • volilne komisije
 1. Poročila
 • verifikacijske komisije
 • predsednika
 • blagajnika
 • častnega razsodišča
 • inventurne komisije
 1. Razprava o poročilih
 2. Poročilo nadzornega odbora in razrešnica dosedanjim organom ED
 3. Volitve (javne ali tajne) – predlog kandidatov za:
 • predsednika ED Maribor
 • 2 podpredsednika ED Maribor
 • tajnika
 • člane izvršnega odbora (9 članov)
 • člane nadzornega odbora (3 člani)
 • člane častnega razsodišča (3 člani in 2 namestnika)
 1. Program dela za leto 2023 in za obdobje do leta 2027
 2. Finančni načrt za leto 2023
 3. Razno

 

                                                    Utrinki iz zbora 2023

foto:Gero Angleitner