Zbor članov 2019

 zbor članov Elektrotehniškega društva Maribor, je potekal v

sredo 27. februarja 2019, v upravni zgradbi Dravskih elektrarn Maribor

 1. Odprtje zbora članov
 2. Izvolitev delovnega predsedstva
 3. Strokovno predavanje
 4. Imenovanje organov zbora:
  -verifikacijske komisije
  -zapisnikarja
  -dveh overiteljev zapisnika
 1. Poročila:
  -verifikacijske komisije
  -predsednika
  -blagajnika
  -častnega razsodišča
  -inventurne komisije
  -nadzornega odbora
 2. Razprava o poročilih
 3. Program dela
 4. Finančni načrt
 5. Razno

Po zboru smo nadaljevali druženje ob prigrizku.

                                                    Utrinki iz zbora 2019

foto:Gero Angleitner