42. KOTNIKOVI DNEVI

Izobraževanje s področja močnostne elektrotehnike in sodobnih električnih inštalacij, 42. KOTNIKOVI DNEVI, je namenjeno strokovnjakom elektro-energetike s področja
vzdrževanja, projektiranja, investicijske dejavnosti, predavateljem strokovnih šol in
zainteresirani javnosti. Vsem udeležencem, ki so člani Inženirske zbornice Slovenije pa
posvetovanje omogoča pridobitev kreditnih točk.

Letos bomo predstavili novosti s področja alternativnih virov električne energije in
njihovo vključevanje v elektroenergetske sisteme, nove standarde SIST na področju
električnih instalacij in njihovo uporabo v praksi, problematiko, izkušnje, pomanjkljivosti pri uporabi obstoječih veljavnih standardov, predstavitev velikih tehnoloških projektov in
novosti s področja električnih instalacij, učinkovito rabo inteligentnih električnih
instalacij, dosedanje izkušnje investitorjev, uporabo in vpliv led razsvetljave na
električne instalacije, delo pod napetostjo na nizkonapetostnih instalacijah in
vzdrževanje, ekologijo na področju elektroenergetike ter vplive na okolje.

V avli hotela bo prikaz proizvodnih programov s področja električnih inštalacij, merilnih inštrumentov in opreme za elektroenergetske naprave.

Utrinki iz 41. Kotnikovih dnevov

Foto: Gero Angleitner