Ekskurzije

Sestavni del delovanja društva so tudi strokovne ekskurzije. Letno organiziramo dve ali tri po Sloveniji.

Nekaj utrinkov iz ekskurzij: