Vpis v društvo

Cilj društva je povezava strokovnjakov elektro stroke in nudenje strokovne pomoči svojim članom. Saj lahko le z skupnim delom prispevamo k napredku stroke. Zaradi tega želimo v naše vrste pridobiti mlade strokovnjake, ki bodo na ta način obogatili svoje šolsko znanje s praktičnimi izkušnjami.

Član ED lahko postane vsaka polnoletna oseba, ki se poklicno ali strokovno ukvarja z dejavnostmi na področju elektrotehnike. Članstvo v ED je prostovoljno. Kdorkoli želi postati član ED mora izvršnemu odboru  predložiti pisno pristopno izjavo, v kateri izrazi željo postati član ED. S tem se zaveže, da bo deloval v skladu s pravili ED in plačal članarino. O sprejemu v članstvo odloča IO društva.

Članarina se plača po prejemu položnice, in znaša za leto 2020 – 20,00 EUR. O aktivnostih vas bomo obveščali z navadno pošto ali elektronsko pošto, tako kot boste označili na prijavnici!

prijavnica