Ekskurzije 2023

Goričko

VoŽnja  iz  Maribora  proti  Bolehnečičem,  kjer  smo si  ogledali tehnlčni-etnološki  muzej.  Muzej  deluje  od leta 2004  in opravlja pomembno poslanstvo  pri  varovanju in razvoju  premične kulturne dediščine s poudarkom na kmetijski  tehniki. Društvo,  ki  upravlja  z muzejem  je izjemno aktivno, saj  pripravlja  in organizira tudi številne dogodke  (srečanje  mopedistov,  traktoristov,  motoristov  itd.),  tako  smo imeli zanimivo  predstavitev  in  ogled. Sledila je vožnja do Gerlincev, kjer smo si   na turistični kmetiji privoščili  vinsko degustacijo 5 sort vina s kruhom, sirom in ocvirkovko.  Na poti  do gradu Grad, smo se  ustavili  v Pertoči,  kjer cerkev sv. Helene krasi 92m2 velik mozaik, zanimiv  pa je tudi izvir Slatine v Nuskovi.  Končno smo prispeli  do gradu Grad,  največji grad na Slovenskem,  ki stoji  na enem  izmed vulkanskih gričev,  Na ogledu gradu, ki ima  kar 365 sob in šteje čez 800 let, smo izvedeli številne legende in grajske skrivnosti.  V neposredni okolici gradu je več energijskih mest,  prav tako je  energetsko  polje pred glavnim  vhodom.  Čudežne moči je na grajskem  dvorišču na pretek. Sledi  je zaključek našega  izleta.  V dobri  domači gostilni  na  obronkih   Goričkega  smo si privoščili okusno pozno kosilo.

foto:Gero Angleitner

Predor Pekel – Pesnica

V petek 11. avgusta smo si člani elektrotehniškega društva Maribor ogledali predor Pekel:

Na odseku železniške proge med postajama Maribor in Pesnica se sredi avgusta predal v obratovanje nov železniški predor Pekel in železniški viadukt Pesnica. Dolžina predora je 1500 m, dolžina viadukta je nekoliko manj kot 1000 m. Predor mora biti zgrajen skladno z evropsko zakonodajo  o varnosti na železnicah. Ogledali smo si izvedbo gradbenega dela, strojnih in elektrotehniških naprav. V predor smo vstopili na platoju reševalnega rova, kjer so nameščene elektroenergetske naprave za napajanje porabnikov v predoru. Sledila je hoja skozi reševalni rov do predora in naprej do severnega portala. Sproti, ob ogledu je sledil opis vgrajenih naprav v predoru in na severnem platoju predora.