Kotnikovi dnevi

40. KOTNIKOVI DNEVI – Radenci, 28. marec 2019

 

POVABILO AVTORJEM REFERATOV ZA SODELOVANJE NA KOTNIKOVIH DNEVIH 2019

Vse zainteresirane avtorje, ki želijo sodelovati s svojim prispevkom na 40. KOTNIKOVIH DNEVIH 2019 v Radencih,vabimo k sodelovanju. Do 15. JANUARJA 2019 sprejemamo predloge referatov na spodaj razpisane teme. Vse avtorje, ki bodo poslali naslov teme s kratkim povzetkom referata, bomo še v januarju obvestili o izbiri referata in uvrstitvi v program posvetovanja, kamor bomo uvrstili največ devet referatov.

Z izbranim avtorjem bomo sklenili avtorsko pogodbo za izdelavo in predstavitev referata. Vsi izbrani referati bodo izdani na CD-ju, ki bo priložen zborniku povzetkov posvetovanja. Povzetki referatov bodo objavljeni na naši spletni strani. Vsak avtor svoj prispevek predstavi na posvetovanju sam.

Referenčne teme za leto 2019:

  • Alternativni viri električne energije in njihovo vključevanje v elektroenergetske sisteme
  • Nova tehniška zakonodaja in standardi SIST na področju električnih inštalacij in njihova uporaba v praksi
  • Problematika, izkušnje, pomanjkljivosti pri uporabi obstoječih veljavnih standardov
  • Predstavitev velikih tehnoloških projektov in novosti s področja električnih inštalacij
  • Vpliv porabnikov na kakovost napetosti in toka v električnih inštalacijah
  • Delo pod napetostjo na nizkonapetostnih inštalacijah in vzdrževanje
  • Ekologija na področju elektroenergetike, vplivi na okolje

Vljudno vabljeni k sodelovanju!

Organizacijski odbor