Poročilo 36. posvetovanje

Poročilo o 36. posvetovanju o močnostni elektrotehniki in sodobnih
električnih inštalacijah KOTNIKOVI DNEVI

Posvetovanje je pripravilo Elektrotehniško društvo Maribor.
Posvetovanje je bilo 26. in 27. 03. 2015 v Radencih, udeležilo se ga je 100 strokovnjakov elektrotehniške stroke. Svojo dejavnost je predstavilo 19 proizvajalcev in zastopnikov.
Obravnavali smo prenove terminoloških standardov s področja elektrotehnike, ozemljitvenih sestavov in obratovanja električnih inštalacij. Seznanili smo se tudi s praktičnimi primeri vplivov obratovanja SE na kakovost obratovanja distribucijskega NN omrežja, prenapetostno zaščito in druge novosti s področja električnih inštalacij.

Izdan je bil zbornik referatov s kataloškim zapisom o publikaciji Univerzitetne knjižnice Maribor 621.3(063)(082), ISBN 978-961-93635-1-5, COBISS. SI-ID 81213441.

Elektrotehniški zvezi Slovenije, kot predstavnici civilne družbe elektrotehniške stroke, predlagamo:

  1. Da se zaradi vse večje populacije električnih avtomobilov in potreb po postavitvah električnih polnilnih postaj, vključi v proces urejanja in prevajanja potrebnih SIST standardov in tehničnih smernic, z namenom, da si zagotovimo varno in zanesljivo delovanje polnilnih postaj. Aktualna standarda sta FprHD 60364-7-722:2014 in IEC/TS 61439-7.
  2. EZS naj nadaljuje z aktivnostmi in delom na elektrotehničnem slovarju, ki ga naj objavi po posameznih strokovnih področjih na svoji spletni strani, saj je zelo pomembna enopomenskost izrazov. Slovar ni pomemben samo za prevode standardov, potreben je tudi pri vsakdanjem delu, izobraževanju in komuniciranju med strokovnjaki.
  3. EZS dajemo pobudo, da se vključi v delo in javno razpravo o dopolnitvah in spremembah Pravilnika o varstvu pri delu pred nevarnostjo električnega toka (Ur. L. RS 29/1992), z namenom uskladitve vsebin s področja varstva pri delu ob obnovi Pravilnika o vzdrževanju elektroenergetskih objektov.

Maribor, 31.3.2015                                                                       Komisija za pripravo posvetovanja