Poročilo 38. Kotnikovi dnevi 2017

38. KOTNIKOVI DNEVI

Radenci, 30. marec 2017

 

Poročilo o 38. posvetovanju o močnostni elektrotehniki in sodobnih

električnih inštalacijah KOTNIKOVI DNEVI

Posvetovanje je pripravilo Elektrotehniško društvo Maribor. Posvetovanje je bilo enodnevno, 30. 03. 2017 v Radencih, udeležilo se ga je 110 strokovnjakov elektrotehniške stroke. Svojo dejavnost je predstavilo 11 proizvajalcev in zastopnikov.

Letos smo predstavili problematiko glede predloga gradbene zakonodaje in obnov predpisov na področju elektrotehnike. Predstavili smo obnovljive vire, ki se vse bolj priključujejo na električne inštalacije in omogočajo samooskrbo gospodinjstev in opozorili na težave in nevarnosti. Predstavljene so bile izkušnje implementacije novega Pravilnika o vzdrževanju elektroenergetskih postrojev v prakso. Posebno pozornost smo namenili predstavitvi izračuna kratkostičnih tokov v izmeničnih trifaznih sistemih v duhu novega standarda, ki upošteva razpršene vire in pretvornike priključene v elektroenergetska omrežja.

Izdan je bil zbornik referatov s kataloškim zapisom o publikaciji Univerzitetne knjižnice Maribor 621.3(082)(086.034.4), ISBN 978-961-93635-4-6, COBISS. SI-ID 90863361.

Elektrotehniški zvezi Slovenije, kot predstavnici civilne družbe elektrotehniške stroke, predlagamo:

1. EZS naj nadaljuje z aktivnostmi in delom na elektrotehničnem slovarju po posameznih področjih in jih  naj objavi na svoji spletni strani, saj je zelo pomembna enopomenskost izrazov. Slovar ni pomemben samo za prevode standardov, potreben je tudi pri vsakdanjem delu, izobraževanju (šolstvu) in komuniciranju med strokovnjaki.

2. EZS dajemo pobudo, da se vključi v delo in javno razpravo o dopolnitvah in spremembah Pravilnika o varstvu pri delu pred nevarnostjo električnega toka (Ur. L. RS 29/1992), z namenom uskladitve vsebin s področja varstva pri delu.

3. EZS naj poskrbi za tehnično gradivo in obvesti Odbor za tehnično varnost o nevarnostih, ki jih lahko povzročijo » mikro PV naprave z vtičem « .

 

Maribor, 4. 4. 2017                                                                      Komisija za pripravo posvetovanja

UTRINKI 38. POSVETOVANJA

foto: Gerhard Angleitner