Poročilo 39. KD 2018

Poročilo o 39. posvetovanju o močnostni elektrotehniki in sodobnih električnih inštalacijah KOTNIKOVI DNEVI

Posvetovanje je pripravilo Elektrotehniško društvo Maribor.
Posvetovanje je bilo enodnevno, 29. 03. 2018 v Radencih, udeležilo se ga je 85 strokovnjakov elektrotehniške stroke. Svojo dejavnost je predstavilo 8 proizvajalcev in zastopnikov. Letos smo predstavili problematiko sprejete gradbene zakonodaje, veljavne SIST standarde s področja električnih inštalacij in predlog (osnutek) Uredbe o elektromagnetnem polju v življenjskem okolju in osnutek Pravilnika o meritvah in obratovalnem monitoringu elektromagnetnega polja v življenjskem okolju. Predstavili smo obnovljive vire, ki se vse bolj priključujejo na električne inštalacije in omogočajo samooskrbo gospodinjstev in opozorili na težave, nevarnosti, nedorečenost tehnične zakonodaje in zaščito enosmernih tokokrogov.             

Izdan je bil zbornik referatov s kataloškim zapisom o publikaciji Univerzitetne knjižnice Maribor 621.3(082), ISBN 978-961-93635-5-3, COBISS. SI-ID 94125057.

Elektrotehniški zvezi Slovenije, kot predstavnici civilne družbe elektrotehniške stroke, predlagamo:

  1. EZS dajemo pobudo, da se vključi v delo in javno razpravo o dopolnitvah in spremembah Pravilnika o varstvu pri delu pred nevarnostjo električnega toka (Ur. L. RS 29/1992), z namenom uskladitve vsebin s področja varstva pri delu in obvesti Odbor za tehnično varnost o nevarnostih, ki jih lahko povzročijo » mikro PV naprave z vtičem « .
  2. EZS naj začne z razgovori o izdaji slovenskih priporočil za vgradnjo » mikro PV naprave z vtičem « in dopolni tekste tehnične smernice za električne inštalacije z vgradnjo le teh in dopolni seznam SIST standardov predvsem z SIST 1050 in SIST EN 50575.
  3. SODO naj v obnovi SONDO predvidi napravo za omejevanje števila vklopov toplotnih črpalk v eni uri in doreče pogoje za vgradnjo in obratovanje » mikro PV naprave z vtičem « .
  4. EZS naj še nadaljuje z aktivnostmi in delom na elektrotehničnem slovarju po posameznih področjih in jih naj objavi na svoji spletni strani, saj je zelo pomembna enopomenskost izrazov. Slovar ni pomemben samo za prevode standardov, potreben je tudi pri vsakdanjem delu, izobraževanju (šolstvu) in komuniciranju med strokovnjaki.
  5. EZS dajemo pobudo, da prične s pogovori s posameznimi ministrstvi o možnosti večjega brezplačnega dostopa vpogleda do tistih slovenskih standardov iz področja električnih inštalacij, ki so v seznamu tehnične smernice za električne inštalacije.

Maribor, 30. 3. 2018                                                                      Komisija za pripravo posvetovanja