Usposabljanje – varno delo v eksplozijsko ogroženih prostorih

Elektrotehniška zveza Slovenije in Elektrotehniško društvo Maribor organizirata v jesenskih terminih leta 2019 začetne in obnovitvene seminarje ter preizkus usposobljenosti kandidatov za varno delo v eksplozijsko ogroženih prostorih. Usposabljanje je namenjeno podjetjem, drugim organizacijam in posameznikom, katerih proizvodni procesi so take narave, da obstaja nevarnost nastajanja eksplozivnih atmosfer in sta s tem ogrožena varnost in zdravje delavcev.

.

msg  Več o dogodku