Seminar pven 2019

SEMINAR o strokovnem usposabljanju in preverjanje strokovne usposobljenosti za posluževalce in vzdrževalce ELEKTRO NAPRAV
Seminar se bo izvajal:
12. in 19. Novembra, 2019
Skrajšan seminar bo izveden v enem dnevu. Po krajšem uvodnem predavanju in razgovoru s predavatelji sledi obisk elektroenergetskega objekta ter preverba znanja…

msg več o dogodku