Seminar PVEN 2024

SEMINAR o strokovnem usposabljanju in preverjanje strokovne usposobljenosti za posluževalce in vzdrževalce ELEKTRO NAPRAV
Seminar se bo v  izvajal v rednem  terminu:

November, 2024

V primeru večjega števila interesentov tudi po dogovoru.

Skrajšan seminar bo izveden v enem dnevu. Po krajšem uvodnem predavanju in razgovoru s predavatelji sledi obisk elektroenergetskega objekta ter preverba znanja…

msg več o dogodku