Seminar PVEN 2021

SEMINAR o strokovnem usposabljanju in preverjanje strokovne usposobljenosti za posluževalce in vzdrževalce ELEKTRO NAPRAV
Seminar se bo izvajal v rednem terminu:

REDNI TERMIN SEMINARJA  BO:
PRESTAVLJENO ZA NEDOLOČEN ČAS
ZARADI EPIDEMIOLOŠKIH RAZMER

Skrajšan seminar bo izveden v enem dnevu. Po krajšem uvodnem predavanju in razgovoru s predavatelji sledi obisk elektroenergetskega objekta ter preverba znanja…

msg več o dogodku