Članek

dr. Jože Voršič, univ. dipl. inž. el.
ELEKTRIČNA (CESTNA) VOZILA IN POLNILNE POSTAJE