70 LET – ED MB 1951-2021

Leta 1951 so elektrotehniki in inženirji elektrotehnike postavili temelje sedanjega Elektrotehniškega društva Maribor, ki je v vseh teh letih aktivno sodelovalo tako v sklopu Zveze inženirskih društev Maribor kot v Elektrotehniški zvezi Slovenije. Od nekdaj preko 700 članov se je število v zadnjih letih močno zmanjšalo. Tako nas je trenutno okoli 220, večinoma starejših privržencev stroke, ki smo še sentimentalno vezani na našo organizacijo. Zaradi trenutnih razmer, ki trajajo že dobro leto in pol, je naše delovanje močno okrnjeno. Že drugo leto so odpadli Kotnikovi dnevi v Radencih, samo enkrat smo lahko izvedli izobraževanje za vzdrževalce električnih naprav in samo enkrat smo se srečali na vodenem sprehodu po Mariboru. Tako vam ob 70. obletnici našega delovanja lahko samo zaželim, mirne praznike ter srečno in zdravo novo leto.
Predsednik ED: Gero Angleitner