Poročilo 37. Kotnikovi dnevi

Poročilo o 37. posvetovanju o močnostni elektrotehniki in sodobnihkd-16-1
električnih inštalacijah KOTNIKOVI DNEVI

 Posvetovanje je pripravilo Elektrotehniško društvo Maribor.

Posvetovanje je bilo 24. in 25. 03. 2016 v Radencih, udeležilo se ga je 100 strokovnjakov elektrotehniške stroke. Svojo dejavnost je predstavilo 14 proizvajalcev in zastopnikov.

Kot novost smo obravnavali elektromobilnost skozi predstavitev potrebnih standardov in dobre prakse v drugih državah in predstavitev realizacije  pilotnega projekta polnilnih postaj na AC križu v R Sloveniji. Obravnavali smo prenove terminoloških standardov s področja elektrotehnike. Seznanili smo se tudi s praktičnimi izkušnjami  vplivov obratovanja in vzdrževanja SE  skozi 10 letno življenjsko dobo.
Predstavljene so bile podrobnosti in novosti v objavljenem Pravilniku o vzdrževanju elektroenergetskih postrojih in Pravilniku o zaščiti  nizkonapetostnih omrežij in pripadajočih transformatorskih postaj.

Izdan je bil zbornik referatov s kataloškim zapisom o publikaciji Univerzitetne knjižnice Maribor 621.3(082)(086.034.4), ISBN 978-961-93635-2-2, COBISS. SI-ID 86116865.

Elektrotehniški zvezi Slovenije, kot predstavnici civilne družbe elektrotehniške stroke, predlagamo:

  1. EZS naj nadaljuje z aktivnostmi in delom na elektrotehničnem slovarju po posameznih področjih in jih  naj objavi na svoji spletni strani, saj je zelo pomembna enopomenskost izrazov. V slovar naj vključuje tudi izraze iz področja elektromobilnosti, ki je v razvoju in bo v pomoč projektantom polnilnih postaj. Slovar ni pomemben samo za prevode standardov, potreben je tudi pri vsakdanjem delu, izobraževanju (šolstvu) in komuniciranju med strokovnjaki.
  2. EZS dajemo pobudo, da se vključi v delo in javno razpravo o dopolnitvah in spremembah Pravilnika o varstvu pri delu pred nevarnostjo električnega toka (Ur. L. RS 29/1992), z namenom uskladitve vsebin s področja varstva pri delu ob obnovi Pravilnika o obratovanju elektroenergetskih objektov.

Maribor, 31.3.2016                                                                       Komisija za pripravo posvetovanja

 

Utrinki iz posvetovanja 2016  (foto: Gero Angleitner)